NAU DE 925 METRES AMB CAMBRES DE FRED

Nau de 925 metres amb 3 molls, dues cambres frigorífiques grans i una àmplia platja refrigerada, preparada per a empresa logística refrigerada o per a empresa d'alimentació. Estructura de formigó, molt ben comunicada amb entrada directa a l'autopista c-58.


Preu de lloguer: 5.400 €/mes

Ciutat: Sant Quirze del Vallès

Zona: Vallès Occidental

Metres quadrats: 925

Plantes: 1